Zesde Jaar

In Multimedia word je opgeleid om zelfstandig webpagina's vorm te geven en om als graficus een welomschreven taak binnen het geheel van multimediaproductie te vervullen. Je leert de lay-out en illustraties voor publicaties verzorgen. Je leert een interactieve en dynamische website maken en onderhouden. Je ontwerpt klantgericht online (websites) en offline (cd-rom) publicaties. Je verzorgt de voorbereiding, het programmeren en het assembleren van media tot een interactief elektronisch product. In de vakken multimedia en toegepaste informatica wordt - waar mogelijk - vakoverschrijdend gewerkt.

Lessenrooster

Algemene Vakken Multimediavakken
Godsdienst (2 uur) Webprogrammeren (7 uur)
Aardrijkskunde (1 uur) Audio - Video - Animatie (3 uur)
Engels (2 uur) Beeld - Vorm - Media (3 uur)
Frans (2 uur) Open Atelier (2 uur)
Geschiedenis (1 uur) Webdesign (1 uur)
Lichamelijke Opvoeding (2 uur)
Natuurwetenschappen (2 uur)
Nederlands (3 uur)
Wiskunde (3 uur)
Toegepaste Informatica (1 uur)

Werken

Meer ...

Multimediavakken

Webprogrammeren

Afgestudeerden kunnen aan de slag in de elektronische afdeling van grafische bedrijven, in publiciteitsagentschappen, in gespecialiseerde firma's voor internetpagina's en bij elektronische non-print- en multimediaproducenten.

Verder studeren kan ook. Afhankelijk van je capaciteiten, interesse en inzet is een doorstroming naar het hoger onderwijs mogelijk. Hier een oplijsting van een aantal inhoudelijk verwante vervolg-opleidingen. Let wel 'inhoudelijk verwant' wil niet zeggen 'vlot haalbaar'.

Webdesign

Afgestudeerden kunnen aan de slag in de elektronische afdeling van grafische bedrijven, in publiciteitsagentschappen, in gespecialiseerde firma's voor internetpagina's en bij elektronische non-print- en multimediaproducenten.

Verder studeren kan ook. Afhankelijk van je capaciteiten, interesse en inzet is een doorstroming naar het hoger onderwijs mogelijk. Hier een oplijsting van een aantal inhoudelijk verwante vervolg-opleidingen. Let wel 'inhoudelijk verwant' wil niet zeggen 'vlot haalbaar'.

Audio - Video - Animatie

Afgestudeerden kunnen aan de slag in de elektronische afdeling van grafische bedrijven, in publiciteitsagentschappen, in gespecialiseerde firma's voor internetpagina's en bij elektronische non-print- en multimediaproducenten.

Verder studeren kan ook. Afhankelijk van je capaciteiten, interesse en inzet is een doorstroming naar het hoger onderwijs mogelijk. Hier een oplijsting van een aantal inhoudelijk verwante vervolg-opleidingen. Let wel 'inhoudelijk verwant' wil niet zeggen 'vlot haalbaar'.

Beeld - Vorm - Media

Afgestudeerden kunnen aan de slag in de elektronische afdeling van grafische bedrijven, in publiciteitsagentschappen, in gespecialiseerde firma's voor internetpagina's en bij elektronische non-print- en multimediaproducenten.

Verder studeren kan ook. Afhankelijk van je capaciteiten, interesse en inzet is een doorstroming naar het hoger onderwijs mogelijk. Hier een oplijsting van een aantal inhoudelijk verwante vervolg-opleidingen. Let wel 'inhoudelijk verwant' wil niet zeggen 'vlot haalbaar'.

Open Atelier

Afgestudeerden kunnen aan de slag in de elektronische afdeling van grafische bedrijven, in publiciteitsagentschappen, in gespecialiseerde firma's voor internetpagina's en bij elektronische non-print- en multimediaproducenten.

Verder studeren kan ook. Afhankelijk van je capaciteiten, interesse en inzet is een doorstroming naar het hoger onderwijs mogelijk. Hier een oplijsting van een aantal inhoudelijk verwante vervolg-opleidingen. Let wel 'inhoudelijk verwant' wil niet zeggen 'vlot haalbaar'.