Wat na Multimedia?

Afgestudeerden kunnen aan de slag in de elektronische afdeling van grafische bedrijven, in publiciteitsagentschappen, in gespecialiseerde firma's voor internetpagina's en bij elektronische non-print- en multimediaproducenten.

Verder studeren kan ook. Afhankelijk van je capaciteiten, interesse en inzet is een doorstroming naar het hoger onderwijs mogelijk. Hier een oplijsting van een aantal inhoudelijk verwante vervolg-opleidingen. Let wel 'inhoudelijk verwant' wil niet zeggen 'vlot haalbaar'.

Se-n-Se

Je wordt toegelaten tot alle Se-n-Se-opleidingen van hetzelfde studiegebied waarin je het diploma secundair onderwijs hebt behaald. Dit betekent echter niet dat in de praktijk alle overgangen vanzelfsprekend zijn.

Een Se-n-Se-opleiding volgen in een ander studiegebied kan enkel na akkoord van de toelatingsklassenraad van de school.

Academische Bachelors

Met een diploma secundair mag je starten in de meeste academische bacheloropleidingen. Voor enkele opleidingen gelden extra toelatingsvoorwaarden. Let wel dat deze opleidingen sterk theoretisch zijn en dat een instap na tso, en vooral na bso, zeker niet vanzelfsprekend is. Deze opleidingen worden meestal door een universiteit georganiseerd. Uitzonderingen hierop zijn de opleidingen 'Nautische wetenschappen', georganiseerd door de Hogere Zeevaartschool en de kunstrichtingen in de studiegebieden 'Muziek en Podiumkunsten' en 'Audiovisuele en Beeldende Kunst', die door een School of Arts worden georganiseerd. De academische opleidingen zijn voor de theorie een pak moeilijker dan de professionele bachelors. Je doet er goed aan je keuze en je kansen op studiesucces vooraf grondig te bespreken met je ouders, leerkrachten, het CLB,...

Professionele Bachelors

Met een diploma secundair mag je starten in een professionele bacheloropleiding. Na het tso is de overstap naar een inhoudelijk verwante richting meestal haalbaar. Houd bij je keuze zeker rekening met je vooropleiding. Na het bso is dit veel minder vanzelfsprekend owv de beperkte theoretische vooropleiding. Bespreek je keuze grondig vooraleer te beslissen.

Voorbereidend Jaar

In het aso en kso worden 7de jaren ingericht als voorbereidend jaar op het hoger onderwijs.In het aso gaat het om een jaar dat tekorten in de vooropleiding wiskunde en wetenschappen wil bijwerken. In het kso bereiden deze jaren voor op de artistieke toelatingsproeven van het hoger onderwijs. Sommige voorbereidende jaren worden in geen enkele school ingericht. Dit kan jaarlijks wijzigen.

7e Specialisatiejaren BSO

Je wordt toegelaten tot alle 7de specialisatiejaren BSO van het studiegebied Grafische communicatie en media. Dit betekent echter niet dat alle overgangen vanzelfsprekend zijn. Als je een specialisatiejaar wilt volgen in een ander studiegebied moet je de toestemming hebben van de toelatingsklassenraad van de school. Sommige studierichtingen worden in geen enkele school ingericht. Dit kan jaarlijks wijzigen. Goed informeren is de boodschap!

Als je slaagt in dit specialisatiejaar behaal je het diploma secundair onderwijs. Dit geeft toegang tot verdere opleidingsmogelijkheden zoals het Se-n-Se en het hoger onderwijs. Voor een aantal richtingen in het hoger onderwijs kan je een voorbereidend jaar volgen.