Wat is Multimedia?

In onze studierichting Multimedia word je opgeleid om zelfstandig webpagina's vorm te geven en als graficus een welomschreven deeltaak binnen het geheel van multimediaproductie's te vervullen.

Je leert statische,dynamische en interactieve website's te maken, te onderhouden en grafisch vorm te geven. Tijdens dit proces leer je eveneens gebruik te maken van een zeer uiteenlopend aantal softwarepakketen en programeertalen eigen aan de sector. Je leert de lay-out en illustraties voor publicaties te verzorgen. Je ontwerpt klantgericht online (websites) maar ook offline producties komen aan bod. (DVD, Film en Geluid)

Je verzorgt de voorbereiding, het programmeren en het assembleren van media tot een interactief elektronisch product. In de vakken multimedia en toegepaste informatica wordt - waar mogelijk vakoverschrijdend gewerkt.

Wat leer je?

Vertrekkend van een bepaald concept kom je tot lay-out van illustratieve elementen voor grafische/multimediale publicaties. Je leert media (typografie, illustratie’s, fotografie, beeldbewerking, video-opnames, videobewerking animatie, video en audio) voorbereiden voor eigen webontwerp en/of paginaopmaak.

Een interactieve en dynamische website assembleren we via codetaal (html) en stijlbladen (css).

Naast digitale productie krijg je ook de vaardigheden mee die je in staat stellen om ook documenten aan te maken die gedrukt zullen worden op traditionele media (Drukwerk).

Je kan documenten opmaken voor meerkleurendruk in de offset-techniek en voor uitvoer via print (enkelvoudig drukwerk en pagina's voor recto verso werk).

flash photoshop indesign php blender webscripting jquery javascript joomla actionscript final cut illustrator

Een richting met een toekomst

Eenmaal afgestudeerd kan je aan de slag in de elektronische afdeling van grafische bedrijven, in publiciteitsagentschappen, in gespecialiseerde firma's voor web- en multimediaontwikkeling, ... .

Afhankelijk van je persoonlijke capaciteiten, interesse, werkhouding en inzet en vooral een verstandige studiekeuze kan je gaan voor verdere studies naar een SenSe jaar of het hoger onderwijs.

Vijfde Jaar

De studierichting Multimedia start in het de 5de leerjaar, wat maakt dat je niet hoeft te beschikken over enige voorkennis. Het is echter wel leuk meegenomen indien je reeds een grafische achtergrond hebt (grafische media en grafische communicatie, 3 en 4TSO).

Een gezonde dosis motivatie en inzet zijn de basis om dit schooljaar aan te vatten, je bouwt immers in 6TMM verder op de leerstof die je kreeg in 5TMM.

Je leert de eerste stappen zetten in beeldbewerking, vectorieel tekenen, fotografie, lay-out. Op het einde van het schooljaar ben je in staat een statische website te programmeren en aan te vullen met grafische elementen die je zelf aanmaakt.

Zesde Jaar

In 6 Multimedia blijft grafisch ontwerp en design als constante aanwezig. Tijdens je vorige schooljaar kreeg je een aardige basis programmeren, in het 6de leerjaar bouwen we hier op verder en leer je complexe website’s bouwen aan de hand van je eigen ontwerp. Deze website’s zijn geschikt voor computer, tablet en smartphones.

In het vak pagina-opmaak ontdek je de wereld van klassieke media (drukwerk) en combineren we tekst, beeld en illustratie tot goed ogende affiche’s, folders,… Filmprojecten werken we uit van a tot z, van scenario tot een kant en klaar filmproject.

Als kers op de taart eindig je het 6de jaar met een geintegreerde proef (gip). Dit vakoverschrijdende project is je paradepaardje, het geeft perfect weer waar jij staat na je opleiding van 2 jaar. Dit werk presenteer je op het einde van het schooljaar aan een jury.

Zevende Jaar SIM

Helaas!? Hoera!? volgens ons stopt je opleiding niet na 6TMM!!! Of je zet de stap richting hoger onderwijs (mits een doordachte keuze) of…

Je kiest voor een SenSe opleiding Multimedia. (SenSe=Secundair-na-Secundair) Onze SenSe opleiding richt zich volledig naar website-ontwikkeling. Je groeit verder als graficus en bouwt professionele high-end website’s die gebruik maken van interactieve scripting, databases, javascripting, php, enz…

In het vak 3D leer je 3D-illustraties en later ook 3D-animaties aanmaken.

De school heeft er voor gekozen om in dit SenSe jaar het vak bedrijfsbeheer verplicht te integreren. Dit maakt dat je op het einde van het schooljaar na het slagen van je examens, ook het getuigschrift bedrijfsbeheer ontvangt. Met dit getuigschrift kan je achteraf als zelfstandig ondernemer aan de slag. Tijdens dit schooljaar loop je 1 maand stage in een bedrijf.

Na deze opleiding kan je of gaan werken of de stap richting hoger onderwijs zetten inclusief een betere voorbereiding, een jaartje extra maturiteit en een rugzak vol aan kennis.